عقد و اخذ قرارداد سرویس

دیجی تعمیر در راستای عقد و اخذ قرارداد سرویس ، تعمیر و پشتیبانی سیستم ها با ادارات و ارگان ها ، بسته های زیر را معرفی می کند . لازم به ذکر است دیجی تعمیر در این بسته ها ، سعی نموده است تا با رعایت حقوق و رفاه مشتریان گرامی ، بهترین خدمات را در زمینه ی تعمیر و پشتیبانی سیستم های کامپیوتری ارائه نماید .

شرح بسته های قرارداد تعمیر ، سرویس و پشتیبانی به صورت زیر می باشد :

بسته ی ۱ :
در این بسته ، پس از بررسی سیستم ها ، مشکلات موجود رفع می شود . پس از برقرار شدن حالت استاندارد ، کارشناسان دیجی تعمیر هفته ای یک روز جهت بازدید دوره ای سیستم ها به شرکت طرف قرارداد مراجعه می کنند.

چنانچه در سایر روزهایی که کارشناس در محل حضور ندارد ، مشکلی بروز کند ، کارشناسان از طریق تماس تلفنی سعی در رفع مشکل خواهند نمود و در صورت عدم رفع مشکل از طریق راه دور ، ظرف مدت ۲ الی ۳ ساعت کارشناسان به محل شرکت طرف قرارداد اعزام خواهند شد.

مبلغ این قرارداد با توجه به تعداد سیستم ها و کامپیوترها و به صورت ماهیانه مشخص خواهد شد.

بسته ی ۲ :
در این بسته ، شرکت طرف قرارداد ، هنگام بروز هرگونه مشکل در تعمیر سیستم های کامپیوتر، با بخش پشتیبانی دیجی تعمیر تماس گرفته و وضعیت را اعلام می کند .

کارشناسان ابتدا سعی می کنند مشکل را از اه دور و از طریق تلفن حل کنند اما چنانچه رفع مشکل به صورت تلفنی مقدور نباشد ، کارشناسان سریع به محل شرکت مورد نظر اعزام می گردند . مبلغ این قرارداد به صورت رقمی مشخص و به صورت ماهیانه دریافت میشود .

بسته ی ۳ :
در این بسته شرایط بسته ی ۲ برقرار است اما مبلغ قرارداد به ازای ساعت های حضور کارشناس در محل ، محاسبه شده و به صورت ماهیانه دریافت میگردد.