جا به جایی و نصب دوربین مداربسته

دیجی تعمیر در اقدامی بی سابقه، اقدام به افتتاح بخش جا به جایی و نصب دوربین مداربسته مشتریان در محلی دیگر نموده است.
مشتریان عزیز می توانند با کارشناسان دیجی تعمیر تماس گرفته و درخواست خود را مبنی بر جا به جایی دوربین های مداربسته در محل مورد نظر ثبت کنند.
در این اقدام ، پس از ثبت درخواست ، همکاران دیجی تعمیر در اسرع وقت جهت بازکردن دوریبن های محل و نصب در محل جدید مراجعه خواهند نمود.