مجله تخصصی تعمیرات

مدار اسپیکر

2019/10/06 در: تجهیزات دیجیتال, سمعی بصری, مقالات

در این مطلب به معرفی مدار اسپیکر شامل فیوز،ترانس،مدار ولتاژ اسپیکر، مدار تقویت کننده و… می پردازیم.ایرادات رایجی که ممکن است برای اسپیکر شما رخ دهد را توضیح خواهیم داد.

مدار اسپیکر از قسمت های زیر تشکیل شده است.

فیوز

در ابتدا برق ۲۲۰ ولت شهری وارد فیوز می شود و در صورتی که مقدار آمپراژ ورودی به فیوز کمتر از آمپر فیوز باشد در نتیجه ولتاژ از فیوز رد می شود. اگر اتصال کوتاهی در مدار رخ دهد در نتیجه فیوز اجازه عبور جریان زیاد را نخواهد داد.

ترانس

از ترانس کاهنده برای کاهش ولتاژ ۲۲۰ ولت AC شهری به ولتاژ ۱۲ ولت AC استفاده می شود.

به شکل زیر توجه کنید.

همانطور که مشاهده می کنید در قسمت ورودی برق ۲۲۰ ولت وارد ترانس می شود و سپس برق ۱۲ ولت AC با دو سیم آبی و یک سیم مشکی (G) وارد مدار ولتاژ اسپیکر می شود. دقت کنید یکی از سیم های آبی برق ۱۲+ ولت و سیم آبی دیگر دارای برق ۱۲- ولت می باشد.

مدار ولتاژ اسپیکر

مدار ولتاژ اسپیکر برق ۱۲ ولت AC گرفته شده از سیم پیچ خروجی ترانس را به برق ۱۲ ولت DC تبدیل می کند. ابتدا برق ۱۲ ولت AC وارد پل دیود می شود و کاملا یکسو می شود سپس ولتاژ توسط خارن های بزرگ صاف و DC می شود.

مدار تقویت کننده

مدار تقویت کننده صدا بصورت زیر طراحی می شود.

 • ورودی سیگنال الکتریکی
 • بعد از اینکه توسط IC Sound در مادربورد سیگنال دیجیتال صدا تبدیل به سیگنال الکتریکی (ولتاژ) شد وارد این ورودی می شود.
 • IC Pre AMP
 • آی سی آمپلی فایر در این قسمت برای تقویت ولتاژ سیگنال الکتریکی استفاده می شود سپس سیگنال الکتریکی تقویت شده وارد مدار خازن ها و سلف ها می شود. همانطور که در تصویر مشاهده می کنید مدار تقویت صدا در اسپیکر دارای تعداد زیادی خازن می باشد.
 • آی سی آمپلی فایر در این قسمت برای تقویت جریان الکتریکی استفاده می شود سپس این جریان وارد سیم پیچ های مدار بلندگو می شود .
 • جریانی که وارد سیم پیچ بلندگو می شود باعث ایجاد میدان مغناطیسی اطراف سیم پیچ می شود سپس این میدان به میدان ایجاد شده توسط آهنربای مغناطیسی برخورد می کند و اگر همنام بودند باعث می شود سیم پیچ و میله فلزی که دیافراگم بدان متصل است به سمت جلو حرکت کند و اگر میدان ها غیر همنام بودند باعث می شود سیم پیچ و آهنربا همدیگر را جذب کنند در نتیجه دیافراگم به طرف داخل حرکت کند. با حرکت پرده Cone و لرزش ملکول های هوای اطراف آن سیگنال الکتریکی به سیگنال صوتی تبدیل می شود.
 • بلندگو
 • ورودی سیگنال الکتریکی
 • در ابتدا سیگنال دیجیتال که توسط IC Sound در مادربورد به سیگنال الکتریکی تبدیل شده بود از طریق پنل پشت اسپیکر وارد بورد آن می شود.
 • IC Pre AMP
 • آی سی تقویت ولتاژ سیگنال ورودی صدا می باشد. این IC معمولا یک آی سی دو طرفه ۸ پایه با شماره ۴۵۵۸ می باشد.
 • خازن
 • بعد از IC تقویت کننده ولتاژ تعدادی خازن وجود دارد تا با کنترل سطح ولتاژ تقویت شده بهترین کیفیت صدا توسط مدار ارائه شود.
 • از این IC برای کنترل بیشتر صدا استفاده می شود و معمولا شماره آن برابر ۲۳۵۳ می باشد. ممکن است از آی سی SMD با شماره ۲۳۱۳ یا ۲۳۱۴ نیز استفاده شود.
 • از این IC برای ارتباط کنترل اسپیکر با Remote استفاده می شود و معمولا شماره آن برابر ۲۵۵۹ می باشد.
 • آی سی تقویت کننده جریان باعث تقویت جریان یا سیگنال الکتریکی می شود. این IC معمولا با شماره ۲۰۳۰ در مدار تقویت کننده صدا وجود دارد. در مدار تقویت کننده صدا به ازای هر بلندگو یک IC AMP وجود دارد. برای مثال در این اسپیکر ۳ آی سی آمپلی فایر وجود دارد چون ۳ بلندگو داریم، دو تا در کنار و یکی در وسط وجود دارد.
 • سیگنال تقویت شده از طریق خروجی بلندگو به طرف بلندگو ها هدایت می شود.
 • IC Volume Control
 • IC Remote
 • IC AMP
 • خروجی بلندگو

ایرادات اسپیکر

 • روشن نمی شود.
 • ولتاژ خازن های بزرگ را اندازه بگیرید.
 • پل دیود را چک کنید.
 • ترانس را چک کنید.

در حالتی که برق اسپیکر وصل نباشد ترانس را تست بوق کنید. بدین صورت که برای تست بوق سیم پیچ اولیه سلکتور مولتی متر را روی بازر قرار دهید سپس پراب های قرمز و مشکی را به دو سر سیم پیچ اولیه وصل کنید و در صورت درستی باید صدای بوق شنیده شود.
برای تست بوق سیم پیچ ثانویه سلکتور مولتی متر را روی بازر قرار دهید سپس پراب های قرمز و مشکی را به دو سر سیم پیچ ثانویه وصل کنید و در صورت درستی باید صدای بوق شنیده شود.
در حالتی که برق اسپیکر وصل باشد ولتاژ های اولیه و ثانویه ترانس را اندازه بگیرید.
ولتاژ ثانویه ترانس (۳ سیم آبی و مشکی) را اندازه بگیرید. برای این کار سلکتور مولتی متر را روی ولتاژ AC قرار دهید سپس پراب قرمز را به سیم آبی وصل کنید و پراب مشکی را به سیم مشکی کانکتور مشکی پاور وصل کنید که مولتی متر باید ۱۲+ ولت و ۱۲- ولت را نشان دهد.
ولتاژ اولیه ترانس را اندازه بگیرید. برای این کار سلکتور مولتی متر را روی ولتاژ ACقرار دهید سپس پراب قرمز را به سیم ورودی ترانس (۲۲۰ ولت) و پراب مشکی را به سیم مشکی (G) که نزدیک کلید قطع و وصل قرار دارد وصل کنید. مولتی متر باید مقدار ۲۲۰ ولت را نشان دهد. دقت کنید که در حین کار پراب ها به هم برخورد نکنند چون اتصال کوتاه می شود و از آنجایی که ولتاژ ۲۲۰ ولت ولتاژ بالایی است خطر برق گرفتگی وجود دارد.
روشن می شود ولی یکی از بلندگو ها کار نمی کند.
به جای بلندگوی مشکل دار یک بلندگوی سالم قرار دهید شاید مشکل از بلندگو باشد.
تقویت کننده جریان (IC AMP) مربوط به بلندگوی مشکل دار را تست کنید. برای تشخیص اینکه کدامIC AMP متعلق به بلندگو مشکل دار می باشد کمی دست خود را مرطوب کنید (پارچه خیس) سپس دست خود یا پارچه را پشت تمام IC AMP در پشت بورد بکشید، هر کدام از بلندگو ها که تق تق کرد آن تقویت کننده جریان مربوط به همان بلندگو و سالم می باشد. در صورتی که صدایی شنیده نشد IC AMP های دیگر را نیز چک کنید تا IC خراب شناسایی شود سپس IC مربوطه را تعویض کنید. دقت کنید اگر صدای تق تق شنیده نشد مطمئنا IC خراب است.
به جای بلندگوهای مشکل دار بلندگوی سالم قرار دهید شاید مشکل از بلندگو باشد.
IC AMP تمام بلندگو ها را چک کنید و اگر صدای تق تق شنیده نشد IC ها را تعویض کنید.
در صورتی که با تعویض همه IC AMP ها مشکل برقرار بود IC Pre AMP را تست کنید.
کابل ورودی صدا از مادربورد را تست بوق کنید.
در سیستم های دیجیتال اگر ایراد همچنان برقرار بود ممکن است IC Volume Control سوخته باشد.
از سالم بودن بندگو ها مطمئن شوید. برای این کار از بلندگو ها تست بوق بگیرید که در صورت سالم بودن باید صدای بوق شنیده شود. همچنین پرده Cone بلندگو ها را چک کنید شاید پارگی داشته باشد.
خازن های بورد اسپیکر و پل دیود را چک کنید.
لحیم سردی مدار را چک کنید.
پتانسومتر را با اسپری خشک تمیز کنید. بدین صورت که اسپری را از سوراخ های انتهایی پایه ها به داخل پتانسومتر بپاشانید.
اگر پتانسومتر درست نشد آن را تعویض کنید.
روشن می شود ولی تمام بلندگو ها کار نمی کنند.
روشن می شود، صدا دارد ولی صدا نویز (خش خش) دارد.
در اسپیکر های آنالوگ درجه ولوم (پتانسیومتر) درست کار نمی کند.
به شکل زیر توجه کنید.

حتما بخوانید:  ۱۰ روش برای جلوگیری از هک شدن وایرلس

پتانسیومتر یک مقاومت ۳ پایه با یک اتصال یا دکمه متحرک قابل تنظیم برای تقسیم ولتاژ می باشد. نقاطی که با رنگ قرمز مشخص شده اند سوراخ هایی هستند که از طریق آن ها می توان پتانسومتر را تمیز کرد.

در اسپیکر های دیجیتال با کم و زیاد کردن ولوم، صدای تق تق به گوش می رسد.

از سالم بودن بلندگو ها مطمئن شوید. برای این کار از بلندگو ها تست بوق بگیرید که در صورت سالم بودن باید صدای بوق شنیده شود. همچنین پرده Cone بلندگو ها را چک کنید شاید پارگی داشته باشد.
خازن های بورد اسپیکر و پل دیود را چک کنید.
لحیم سردی مدار را چک کنید.
اگر درست نشد مربوط به IC Colume Control می باشد.
صدای بم شدیدی از یکی از بلندگو ها به گوش می رسد.
سریعا اسپیکر را خاموش کنید.
ممکن است IC AMP به گونه ای سوخته باشد که تمام ولتاژ مستقیما از IC Pre AMP به بلندگو برسد یعنیIC AMP یک سر شده است. برای پیدا کردن IC AMP خراب ممکن است شکسته باشد. می توانید آن را تست حرارت کنید یا با پارچه خیس روی آن بکشید و به صدای تق تق توجه کنید.
ممکن است پرده Cone به بلندگو چسبیده باشد و دلیل این امر این است که IC AMP اتصال کرده است و جریان زیادی به بلندگو رسیده و باعث چسبیده شدن پرده شود.
مربوط به لحیم سردی است.
کابل ورودی صدا از کارت صدای مادربورد به اسپیکر را تست بوق کنید. ممکن است کابل خراب باشد.
اسپیکر با ضربه کار می کند.
بلندگو ها صدای نویز (اکو) دارند.

5 دیدگاه
 1. سلام وقتی اسپیکر رو به برق میزنم دیود های پل دیود داغ میکنند و از بلندگو هاصدای ضعیف میاد وقتیم که بلندگو هارو از اسپیکر در میارم بازم دیود ها داغ میکنند لطفا کمکم کنید

 2. سلام من یک باند ایستاده sanyaمدلsu408spدارم که میکروفن وایرلس صفحه لمسی کننرل از راه دور وخلاصه مجهز بوده به یک بنده خدا امانت دادیم که ادعا داره هیچ کاری نکرده جز اینکه دوسه بار روشن کرده وفلاش usbگزاشته ویک دفعه دیگه روشن نشده به تعمیر کار اولی دادیم پس از یک ماه گفت این باند قابل تعمیر نییت جز اینکه یکی عین مدل خودش باشه برنامهشا رو یک ای سی کپی کنیم وبزاریم تا راه بیفته وادامه داد که من حتی حاظر شدم کل برد هم عوض کنم بازم جواب نداد گرفتیم به نمایندگی دادیم از همون اول بهانه چرا درش بازشده وخلاصه یک ماه الاف وهمونجور خراب پس دادند به تعمیر کار سوم دادیم شش ماه فقط هر دفعه میگفت باید برنامه تغذیه شا که به هر قسمت چه ولتاری باید بدم پیدا کنم که اخرم پیدا نکرد وبعد از ۸ماه پس داد نا امید از همه جا خودم شروع به اموختن تعمیرات برد واشنایی با الکترونیک تعمیراتی کردیم وبعد از دیدن دوره مختصر دست بکار شدیم ولی هر قطعه ای از این برد را با اهمتر چک میکردیم سالم بودند وخلاصه بازشده وخراب مونده رو دستمون هر کی ادعای استادی داره اگه این باند را روشن کرد من مثل پیغمبر بهش ایمان میارم وتا میتونم تو کل سایتها تبلیغشو میکنم ضمن این که دستمزد ومنت هم بر جای خودش برقزاره ومن اله توفیق

  • سلام
   لطفا با شرکت تماس بگیرید و یا با آیدی @dgtamir در تلگرام با ما در ارتباط باشید.
   از این مدل تعداد زیادی برای شرکت اومده و تعمیر شده. اما این مورد چون چندین بار دستکاری شده است قولی نمیشه داد. اما میتونید داخل سایت ثبت کنید یا برای ما بیارید . تلاشمونو در جهت تعمیر آن میکنیم.
   در خدمتتون هستیم

   • من تعمیرکار موبایلم و smd کارم من میدونم ایرادش چیه یه مدت با شماتیک من این جور کارها رو حل میکردم

 3. سلام
  می یه اسپیکر میکرولب دارم
  میخوام از روی برد یه خروجی ۱۲ دی سی بگیرم
  خروجی پل دیود. ۱۶ هست
  چه کار کنم؟؟؟

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  کارشناسان فنی دیجی تعمیر علاوه بر داشتن تحصیلات برق و الکترونیک وگذراندن دوره های مرتبط با تعمیرات لپ تاپ و بردهای الکترونیکی ، با داشتن سابقه کاری بیش از ۱۲ سال ، موفق به کسب اعتماد بیش از ۱۰۰۰۰۰ نفر از هموطنان در سراسر کشور شده اند.

  آدرس

  تهران، چهارراه ولیعصر، روبروی بازار رضا، پلاک 1441، طبقه اول، واحد3

  تلفن

  66964628 021

  ایمیل

  info@digitamir.com