مجله تخصصی تعمیرات

مدار اسپیکر

2019/10/06 تجهیزات دیجیتال, سمعی بصری, مقالات در:

در این مطلب به معرفی مدار اسپیکر شامل فیوز،ترانس،مدار ولتاژ اسپیکر، مدار تقویت کننده و… می پردازیم.ایرادات رایجی که ممکن است برای اسپیکر شما رخ دهد را توضیح خواهیم داد.

مدار اسپیکر از قسمت های زیر تشکیل شده است.

فیوز

در ابتدا برق ۲۲۰ ولت شهری وارد فیوز می شود و در صورتی که مقدار آمپراژ ورودی به فیوز کمتر از آمپر فیوز باشد در نتیجه ولتاژ از فیوز رد می شود. اگر اتصال کوتاهی در مدار رخ دهد در نتیجه فیوز اجازه عبور جریان زیاد را نخواهد داد.

ترانس

از ترانس کاهنده برای کاهش ولتاژ ۲۲۰ ولت AC شهری به ولتاژ ۱۲ ولت AC استفاده می شود.

به شکل زیر توجه کنید.

همانطور که مشاهده می کنید در قسمت ورودی برق ۲۲۰ ولت وارد ترانس می شود و سپس برق ۱۲ ولت AC با دو سیم آبی و یک سیم مشکی (G) وارد مدار ولتاژ اسپیکر می شود. دقت کنید یکی از سیم های آبی برق ۱۲+ ولت و سیم آبی دیگر دارای برق ۱۲- ولت می باشد.

مدار ولتاژ اسپیکر

مدار ولتاژ اسپیکر برق ۱۲ ولت AC گرفته شده از سیم پیچ خروجی ترانس را به برق ۱۲ ولت DC تبدیل می کند. ابتدا برق ۱۲ ولت AC وارد پل دیود می شود و کاملا یکسو می شود سپس ولتاژ توسط خارن های بزرگ صاف و DC می شود.

مدار تقویت کننده

مدار تقویت کننده صدا بصورت زیر طراحی می شود.

 • ورودی سیگنال الکتریکی
 • بعد از اینکه توسط IC Sound در مادربورد سیگنال دیجیتال صدا تبدیل به سیگنال الکتریکی (ولتاژ) شد وارد این ورودی می شود.
 • IC Pre AMP
 • آی سی آمپلی فایر در این قسمت برای تقویت ولتاژ سیگنال الکتریکی استفاده می شود سپس سیگنال الکتریکی تقویت شده وارد مدار خازن ها و سلف ها می شود. همانطور که در تصویر مشاهده می کنید مدار تقویت صدا در اسپیکر دارای تعداد زیادی خازن می باشد.
 • آی سی آمپلی فایر در این قسمت برای تقویت جریان الکتریکی استفاده می شود سپس این جریان وارد سیم پیچ های مدار بلندگو می شود .
 • جریانی که وارد سیم پیچ بلندگو می شود باعث ایجاد میدان مغناطیسی اطراف سیم پیچ می شود سپس این میدان به میدان ایجاد شده توسط آهنربای مغناطیسی برخورد می کند و اگر همنام بودند باعث می شود سیم پیچ و میله فلزی که دیافراگم بدان متصل است به سمت جلو حرکت کند و اگر میدان ها غیر همنام بودند باعث می شود سیم پیچ و آهنربا همدیگر را جذب کنند در نتیجه دیافراگم به طرف داخل حرکت کند. با حرکت پرده Cone و لرزش ملکول های هوای اطراف آن سیگنال الکتریکی به سیگنال صوتی تبدیل می شود.
 • بلندگو
 • ورودی سیگنال الکتریکی
 • در ابتدا سیگنال دیجیتال که توسط IC Sound در مادربورد به سیگنال الکتریکی تبدیل شده بود از طریق پنل پشت اسپیکر وارد بورد آن می شود.
 • IC Pre AMP
 • آی سی تقویت ولتاژ سیگنال ورودی صدا می باشد. این IC معمولا یک آی سی دو طرفه ۸ پایه با شماره ۴۵۵۸ می باشد.
 • خازن
 • بعد از IC تقویت کننده ولتاژ تعدادی خازن وجود دارد تا با کنترل سطح ولتاژ تقویت شده بهترین کیفیت صدا توسط مدار ارائه شود.
 • از این IC برای کنترل بیشتر صدا استفاده می شود و معمولا شماره آن برابر ۲۳۵۳ می باشد. ممکن است از آی سی SMD با شماره ۲۳۱۳ یا ۲۳۱۴ نیز استفاده شود.
 • از این IC برای ارتباط کنترل اسپیکر با Remote استفاده می شود و معمولا شماره آن برابر ۲۵۵۹ می باشد.
 • آی سی تقویت کننده جریان باعث تقویت جریان یا سیگنال الکتریکی می شود. این IC معمولا با شماره ۲۰۳۰ در مدار تقویت کننده صدا وجود دارد. در مدار تقویت کننده صدا به ازای هر بلندگو یک IC AMP وجود دارد. برای مثال در این اسپیکر ۳ آی سی آمپلی فایر وجود دارد چون ۳ بلندگو داریم، دو تا در کنار و یکی در وسط وجود دارد.
 • سیگنال تقویت شده از طریق خروجی بلندگو به طرف بلندگو ها هدایت می شود.
 • IC Volume Control
 • IC Remote
 • IC AMP
 • خروجی بلندگو

ایرادات اسپیکر

 • روشن نمی شود.
 • ولتاژ خازن های بزرگ را اندازه بگیرید.
 • پل دیود را چک کنید.
 • ترانس را چک کنید.

در حالتی که برق اسپیکر وصل نباشد ترانس را تست بوق کنید. بدین صورت که برای تست بوق سیم پیچ اولیه سلکتور مولتی متر را روی بازر قرار دهید سپس پراب های قرمز و مشکی را به دو سر سیم پیچ اولیه وصل کنید و در صورت درستی باید صدای بوق شنیده شود.
برای تست بوق سیم پیچ ثانویه سلکتور مولتی متر را روی بازر قرار دهید سپس پراب های قرمز و مشکی را به دو سر سیم پیچ ثانویه وصل کنید و در صورت درستی باید صدای بوق شنیده شود.
در حالتی که برق اسپیکر وصل باشد ولتاژ های اولیه و ثانویه ترانس را اندازه بگیرید.
ولتاژ ثانویه ترانس (۳ سیم آبی و مشکی) را اندازه بگیرید. برای این کار سلکتور مولتی متر را روی ولتاژ AC قرار دهید سپس پراب قرمز را به سیم آبی وصل کنید و پراب مشکی را به سیم مشکی کانکتور مشکی پاور وصل کنید که مولتی متر باید ۱۲+ ولت و ۱۲- ولت را نشان دهد.
ولتاژ اولیه ترانس را اندازه بگیرید. برای این کار سلکتور مولتی متر را روی ولتاژ ACقرار دهید سپس پراب قرمز را به سیم ورودی ترانس (۲۲۰ ولت) و پراب مشکی را به سیم مشکی (G) که نزدیک کلید قطع و وصل قرار دارد وصل کنید. مولتی متر باید مقدار ۲۲۰ ولت را نشان دهد. دقت کنید که در حین کار پراب ها به هم برخورد نکنند چون اتصال کوتاه می شود و از آنجایی که ولتاژ ۲۲۰ ولت ولتاژ بالایی است خطر برق گرفتگی وجود دارد.
روشن می شود ولی یکی از بلندگو ها کار نمی کند.
به جای بلندگوی مشکل دار یک بلندگوی سالم قرار دهید شاید مشکل از بلندگو باشد.
تقویت کننده جریان (IC AMP) مربوط به بلندگوی مشکل دار را تست کنید. برای تشخیص اینکه کدامIC AMP متعلق به بلندگو مشکل دار می باشد کمی دست خود را مرطوب کنید (پارچه خیس) سپس دست خود یا پارچه را پشت تمام IC AMP در پشت بورد بکشید، هر کدام از بلندگو ها که تق تق کرد آن تقویت کننده جریان مربوط به همان بلندگو و سالم می باشد. در صورتی که صدایی شنیده نشد IC AMP های دیگر را نیز چک کنید تا IC خراب شناسایی شود سپس IC مربوطه را تعویض کنید. دقت کنید اگر صدای تق تق شنیده نشد مطمئنا IC خراب است.
به جای بلندگوهای مشکل دار بلندگوی سالم قرار دهید شاید مشکل از بلندگو باشد.
IC AMP تمام بلندگو ها را چک کنید و اگر صدای تق تق شنیده نشد IC ها را تعویض کنید.
در صورتی که با تعویض همه IC AMP ها مشکل برقرار بود IC Pre AMP را تست کنید.
کابل ورودی صدا از مادربورد را تست بوق کنید.
در سیستم های دیجیتال اگر ایراد همچنان برقرار بود ممکن است IC Volume Control سوخته باشد.
از سالم بودن بندگو ها مطمئن شوید. برای این کار از بلندگو ها تست بوق بگیرید که در صورت سالم بودن باید صدای بوق شنیده شود. همچنین پرده Cone بلندگو ها را چک کنید شاید پارگی داشته باشد.
خازن های بورد اسپیکر و پل دیود را چک کنید.
لحیم سردی مدار را چک کنید.
پتانسومتر را با اسپری خشک تمیز کنید. بدین صورت که اسپری را از سوراخ های انتهایی پایه ها به داخل پتانسومتر بپاشانید.
اگر پتانسومتر درست نشد آن را تعویض کنید.
روشن می شود ولی تمام بلندگو ها کار نمی کنند.
روشن می شود، صدا دارد ولی صدا نویز (خش خش) دارد.
در اسپیکر های آنالوگ درجه ولوم (پتانسیومتر) درست کار نمی کند.
به شکل زیر توجه کنید.

حتما بخوانید:  قابلیت های ویندوز10

پتانسیومتر یک مقاومت ۳ پایه با یک اتصال یا دکمه متحرک قابل تنظیم برای تقسیم ولتاژ می باشد. نقاطی که با رنگ قرمز مشخص شده اند سوراخ هایی هستند که از طریق آن ها می توان پتانسومتر را تمیز کرد.

در اسپیکر های دیجیتال با کم و زیاد کردن ولوم، صدای تق تق به گوش می رسد.

از سالم بودن بلندگو ها مطمئن شوید. برای این کار از بلندگو ها تست بوق بگیرید که در صورت سالم بودن باید صدای بوق شنیده شود. همچنین پرده Cone بلندگو ها را چک کنید شاید پارگی داشته باشد.
خازن های بورد اسپیکر و پل دیود را چک کنید.
لحیم سردی مدار را چک کنید.
اگر درست نشد مربوط به IC Colume Control می باشد.
صدای بم شدیدی از یکی از بلندگو ها به گوش می رسد.
سریعا اسپیکر را خاموش کنید.
ممکن است IC AMP به گونه ای سوخته باشد که تمام ولتاژ مستقیما از IC Pre AMP به بلندگو برسد یعنیIC AMP یک سر شده است. برای پیدا کردن IC AMP خراب ممکن است شکسته باشد. می توانید آن را تست حرارت کنید یا با پارچه خیس روی آن بکشید و به صدای تق تق توجه کنید.
ممکن است پرده Cone به بلندگو چسبیده باشد و دلیل این امر این است که IC AMP اتصال کرده است و جریان زیادی به بلندگو رسیده و باعث چسبیده شدن پرده شود.
مربوط به لحیم سردی است.
کابل ورودی صدا از کارت صدای مادربورد به اسپیکر را تست بوق کنید. ممکن است کابل خراب باشد.
اسپیکر با ضربه کار می کند.
بلندگو ها صدای نویز (اکو) دارند.

61 دیدگاه
 1. سلام وقتی اسپیکر رو به برق میزنم دیود های پل دیود داغ میکنند و از بلندگو هاصدای ضعیف میاد وقتیم که بلندگو هارو از اسپیکر در میارم بازم دیود ها داغ میکنند لطفا کمکم کنید

 2. سلام من یک باند ایستاده sanyaمدلsu408spدارم که میکروفن وایرلس صفحه لمسی کننرل از راه دور وخلاصه مجهز بوده به یک بنده خدا امانت دادیم که ادعا داره هیچ کاری نکرده جز اینکه دوسه بار روشن کرده وفلاش usbگزاشته ویک دفعه دیگه روشن نشده به تعمیر کار اولی دادیم پس از یک ماه گفت این باند قابل تعمیر نییت جز اینکه یکی عین مدل خودش باشه برنامهشا رو یک ای سی کپی کنیم وبزاریم تا راه بیفته وادامه داد که من حتی حاظر شدم کل برد هم عوض کنم بازم جواب نداد گرفتیم به نمایندگی دادیم از همون اول بهانه چرا درش بازشده وخلاصه یک ماه الاف وهمونجور خراب پس دادند به تعمیر کار سوم دادیم شش ماه فقط هر دفعه میگفت باید برنامه تغذیه شا که به هر قسمت چه ولتاری باید بدم پیدا کنم که اخرم پیدا نکرد وبعد از ۸ماه پس داد نا امید از همه جا خودم شروع به اموختن تعمیرات برد واشنایی با الکترونیک تعمیراتی کردیم وبعد از دیدن دوره مختصر دست بکار شدیم ولی هر قطعه ای از این برد را با اهمتر چک میکردیم سالم بودند وخلاصه بازشده وخراب مونده رو دستمون هر کی ادعای استادی داره اگه این باند را روشن کرد من مثل پیغمبر بهش ایمان میارم وتا میتونم تو کل سایتها تبلیغشو میکنم ضمن این که دستمزد ومنت هم بر جای خودش برقزاره ومن اله توفیق

  • سلام
   لطفا با شرکت تماس بگیرید و یا با آیدی @dgtamir در تلگرام با ما در ارتباط باشید.
   از این مدل تعداد زیادی برای شرکت اومده و تعمیر شده. اما این مورد چون چندین بار دستکاری شده است قولی نمیشه داد. اما میتونید داخل سایت ثبت کنید یا برای ما بیارید . تلاشمونو در جهت تعمیر آن میکنیم.
   در خدمتتون هستیم

   • من تعمیرکار موبایلم و smd کارم من میدونم ایرادش چیه یه مدت با شماتیک من این جور کارها رو حل میکردم

   • سلام خسته نباشین یه اسپیکرمیکرولب مدل ام ۵۶۰ دارم ساب قوی انداختم آیسی ۲۰۳۰ میسوزه ولم زیاد میکنم رفتم۲۰۵۰ انداختم گفتن میخوره ولی نشد گفتن هر ۳تا آیسی رو ۲۰۵۰ بنداز این کارو کردم نشد لطفا راهنماییم کنید ممنون میشم

    • سلام درپاسخ به شما یک خازن باپایه ساپموا ی کن ویک خازن .ومقا‌ووت بهشکر فیلتر بالاگذر روی ولوم موازی کن درست میشود

 3. سلام
  می یه اسپیکر میکرولب دارم
  میخوام از روی برد یه خروجی ۱۲ دی سی بگیرم
  خروجی پل دیود. ۱۶ هست
  چه کار کنم؟؟؟

 4. سلام وقت بخیر اسپیکر ای ۴ تک دارم کوچیک و جیبی هست باتریش خراب شد مثل خودشو پیدا نکردم یه باتری با ولتاژ ۳.۸ ۲۶۰۰ میلی امپر بهش وصل کردم حدود ۱ سال کار کرد الان روشن میکنم ۴ یا ۵ ثانیه بعد خاموش میشه

 5. سلام من یه اسپیکر خانگی مارشال دارم وقتی صدا باندو زیاد میکنم صدای باند دوم قطع میشه ودیگه وسل نمیشه باید خاموش بشه بعد چند دقیقه دوباره خودش وصل میشه البطه این قطع شدن چندقیقه بعد کار کردن رخ میده

 6. عاشق این وبسایت شدم من.عالی هستید شما

 7. سلام وقت بخیر
  من یه اسپیکر دیجیتال دارم که روشن میشه اما خروجی صدا نداره وقتی ولوم رو کم و زیاد میکنم صدا تق تق میده پل دیود و خازن های صافی رو چک کردم سالم بودند ایسی پری امپ سالمه ایسی امپم سالمه ایسی ولوم pt2313فقط ۱ ولت بهش میرسه که توی دیتاشیت چک کردم حداقل ولتاژ کاری ۶ ولت یه رگلاتور ۷۸۰۵ نزدیک ایسی ولوم اونم چک کردم خروجی ۵ ولت داشت نمیدونم مشکل از کجاست که فقط ۱ ولت به ایسی ولوم میرسه لطفا راهنمایی کنید ممنون.

  • سلام
   اگر در مدار اتصالی وجود داشته باشد و جریان بیش از حد کشیده شود ولتاژ افت پیدا می کند. شاید آی سی pt2313 اتصالی داشته باشد و باید بررسی شود.
   می توانید IC را از روی برد بلند کنید ؛ اگر ولتاژ به حالت اول برگشت مشکل از آی سی هست . و یا خود IC و رگولاتور قبلش را از نظر حرارتی چک کنید، به طور معمول نباید حرارتی داشته باشد که باعث سوختگی پوست انسان شود. معمولا در ورودی و خروجی هر رگولاتور یک خازن الکترولیت و چند خازن سرامیک وجود دارد. آن ها را هم از نظر نشتی ، کم کردن ظرفیت و اتصالی بررسی کنید.

 8. سلام. من یه اسپیکر داشتم که یک ساب قوی ۸ اهمی بهش وصل کردم که باعث شد ای سی امپلی tda2030a بسوزه. ای سی رو تویض کردم ولی وقتی به برق میزنم برده ساب مداوم به بیرون کشیده میشه و صدای سوت مداوم میده. ممنون میشم بگید مشکل از کجاست
  من فکر میکنم برق مستقیم وارد ساب میشه

  • سلام
   شاید به همراه آی سی تقویت کننده ، مدار تغذیه آی سی هم خراب شده . باید بررسی شود.

 9. باسلام وادب واحترام من یه اسپیکر جی بل دارم استوانه شکل هست این اسپیکر یه دفعه صداش قطع شد والان دیگه روشن نمیشه ودکمه پاور هم اصلا کار نمیکنه فقط به شارژ که میزنم چراغ پاور روشنه وهیچ عکس العملی نشان نمیده مشکل ازکجا میتونه باشه ممنونم راهنمایی بفرمایین حتی باطری را از مدار خارج میکنم با آداپ
  تور خودش هم کار نمیده

 10. سلام وقتتون بخیر من یه اسپیکر مدل kr-220aدارم وقتی ک باند هارو به دسگاه وصل میکنم فقط صدای خش خش میاد و هیچ صدای دیگری نمیاد مشکلش چیه؟؟
  امکان تعمیرش هست؟

 11. سلام خسته باشید من دوتا اسپیکر دارم قبلا منبع تغذیه داشتن،خراب شد، الان بدون منبع تغذیه میشه سیم aux بهش وصل کرد و ازش استفاده کرد. مثلا به تلویزیون یا لب تاب وصل کرد.

 12. سلام یه اسپیکر ماهور ایستاده دستم هست که نمایشگر و ولومش دیجیتالی هست از وقتی صفحه اش رفته صداش در نمیاد آی سی صفحه اش هم یک آی سی اس ام دی چهار طرفه هست به شماره ۴۰۵۰ امکان تعمیرش هست؟

  • سلام
   آی سی که میفرمایید آی سی اصلی هست و قابل تعمیر نیست. باید کل برد عوض شود که با توجه به برند اسپیکر موجود نداریم.

 13. سلام وقت بخیر . اسپیکر کامپیوتر روشن میشه . موقع زدن دکمه پاور صدای ورود جریان از بلندگو ها میاد و وقتی بلندگو رو کنار گوش میگیرم صدای ورود جریان داخلش رو میشنوم . ولی خروجی صدا ندارم . آی سی ۴۵۵۸ و آی سی های ۲۰۳۰ رو تعویض کردم ولی هنوز نشده. به نظر شما از آی سی ۸۲۰ ممکنه باشه؟؟

 14. سلام
  بنده یه اسکیپر قابل حمل شارژی استوانه ای دارم که دکمه های پاور و کم و زیاد کردن صدا و پاوس رو داره! دکمه پاور رو که میزدم چراغش روشن میشد، نگه میداشتم یکی دو ثانیه بعد دیگه نگه میداشت و روشن میموند! الان دکمه پاور رو میزنم روشن میشه اسپیکر فعال میشه ولی تا دستم رو میکشم قطع میشه! مشکل از چی میتونه باشه!
  ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.

 15. میلاد گودرزی 2021/01/09 در 10:52 ب.ظ پاسخ

  سلام من یه جفت اسپیکر ایستاده مدل لومکس دیجی دار یه ماهه گرفتم دوسال هم گارانتی داره ..حالا چند وقت پیش اهنگ با صدای ملایم گوش میدادم که خروجی باند اصلی که باند خالی رو تامین میکنه (منظورم از باند اصلی همون که دوشاخه برق ،ولوم ،در گاه فلش و…..داره رو میگم) یه صدای خش خش ضعیف میندازه تو باند مقابل که با بالا بردن ولوم خش خش هم بیشتر میشه مورد دیگه هم اینکه وقتی ولوم بیس رو میچرخونی خش خش بدتر میشه ونمیشیه بیس رو زیاد کنی ..و خلا صه ترین حالت اینکه کلأ صداش نسبت به باند اصلی کمتر شده …. اما در باند اصلی هیچ مشکلی وجود نداره وصدا وبیس استاندارده …بنظر مشکلش چیه و اینکه مشکلش رو گارانتی پوشش میده یانه …ممنون میشم راهنمایی کنید

  • سلام
   بله گارانتی باید پوشش دهد. مشکل هم آمپلی فایر هست . اگر هم پیگیری نکنید کل دستگاه از کار میفتد.

   • سلام به دوستان با تشکر از وبسایت خوبتون
    من یه اسپیکر بلوتوثی ده روز پیش خریدم واقیعت
    من دیدم شارج نداره یه اداپتور دیگه زدم که
    قوی تر بود یهو خاموش روشن شد حتی کارت اس دی رو هم خراب کرد الان نه روی بلوتوث ونه رم و یواس بی نمیاد به بعد همه چیش کار میکنه رادیوش چراغ قوش
    بی زحمت میشه راهنمایی کنید که مشکلش چیه

 16. سلام.من اسپیکر ایستاده میکرو لب دارم وقتی کابل auxیا avرو وصل میکنم از تلویزیون به اسپیکر صدای همراه با پارازیت شدید داره که صدا را متوجه نمیشیم کابل اپتیکال که اصلا صداش در نمیاد به کامپیوتر هم وصل کردم همین مشکل رو داشت در حالت عادی که فلش یا با بلوتوث وصله هیچ مشکلی نداره کابل رو عوض کردم ولی خوب نشد روزی که خریدمش فقط یه روز خوب بود وصدا صاف پخش شد ممنون اگه راهنماییم کنید

 17. سلام خسته نباشید.اسپیکر صداش ثابت شده و تغییر نمیکنه اصلا ممنون میشم راهنمایی کنین

 18. یک اسپیکر دارم میخام باطری هاش رو حذف کنم و برق مستقیمش کنم یعنی با ادابتور یه شارژر مستقیم بزنمش برق و کار کنه و دیگه شارژی نباشه هرکس بلده راهنماییم کنه هزینشم بش میدم

 19. سلام من یه اسپیکر راک خریدم ک صدای نویز داشت و بردیم تعمیر کردیم گفتن بردش سوخته بعد از تعویضم صداش همچنان کیفیتش اومده پایین انگار بلند گوهاش پاره شدن راهنمایی کنید

 20. سلام.یه ضبط خانگی سه تیکه دارم،به محض اینکه سیم باند رو میزنم به این دستگاه صدای خر خر میده و خاموش میشه…چکار کنم

 21. سلام
  یک اسپیکر مارشال مدل me-6036 هست که برد آمپی فایر رو میخوام با یک مدل دیگه تعویض کنم لطفا سیمهای سوکت ورودی سیگنال به آمپلی فایر رو معرفی کنید.(R.G.L)
  ضمنا تمام قسمت های پری آمپ سالم میباشد.
  از پاسخ گویی شما عزیز ممنونم

 22. سلام،من یه اسپیکر بلوتوثی ویو نیوماجیک دارم،وقتی صداشو زیاد میکنم صدا قطعو وصل میشه و بیکیفیت،مشکل از کجاشه به نظرتون؟

  • احتمالا خازنها وایسی ها رو باید تعویض کنید ضعیفی صدا مال ایسی هاس اگر لحیم مردگی نداشته باشند واگر ولوم رو بالا میبرید قطع و وصل میشه از تغذیه میباشد که در این سیستمها نقشش رو اکثرا خازنها بر عهده دارند که اگر ترک ویا باد کرده ویا پف کرده رو کششون پاره واب ویا ترک خورده باشند کاملا مشخصه شما ایسی ها وخازنها رو عوض کنید انشالله که مشکل حل میشه

 23. سلام من باند NR۲۰۱۳ خریدم اولین روزی که اوردم صدای خیلی زیادی داشت بعدش فردا صداش یکم کم شد میشه منو راهنمای کنید

 24. سلام و خسته نباشید
  بنده یک اسپیکر ساچی دارم که وقتی برای تعمیر باز کردم متوجه شدم برذ دارای جاهای خالی قطعات هست یعنی قابل ارتقا برای مدل های بالاتری ساخته شده اما هیچ اطلاعاتی تو اینترنت برای برد پیدا نکردم البته مشخصات قطعه روی برد خورده اما بابت جک ها و امکانات جدید چیزی نوشته نشده… دوستان اگر کسی عکس از برد و مدار اسپیکر های ساچی داره برای بنده ایمیل کنه ممنون میشم.
  [email protected]
  با تشکر و سپاس فراوان

 25. سلام
  من یک اسپیکر ایستاده دارم چند وقت قبل بعد روشن شدن خود به خود ولوم رو کم میکنه و به صفر میرسونه رو صفحه
  یعنی همه چی درسته صدا و ولتاژ فقط تا روشن میشه بعد چند ثانیه شروع میکنه اتوماتیک کم کردن ولوم دوستان ممنون میشم راهنمایی کنن اگر در این مورد تجربه ای دارن

 26. سلام
  من یه اسپیکر meva مدل msp507mr دارم که یه دونه از بلندگو هاش با ظرفیت کامل و اون یکیش با صدای خیلی ضعیف کار میکنه
  من با چند تا چک کردن متوجه شدم که یکی از خروجی های مدار تغذیه برای بلندگو به درستی کار نمیکنه
  چیکار کنم درست بشه و مشکل از کجاست؟

 27. سلام من یه اسپیکر میکرولب M563 دارم که میخوام بلوتوثی کنمش ، خروجی ماژول من L-R-GND هست ولی AUX اسپیکر L-R_+12 هست یعنی مشترک فیش AUX به +۱۲ وصله و نمیتونم مستقیما خروجی ماژول را بهش وصل کنم. بای چکار کنم؟؟؟؟؟؟

 28. سلام من یه اسپیکر ایستاده خانگی میکرولب دارم ای سی صوتی ۲۲۰٫۳۵سوخت تعویض کردم چندتایی هی مبارکه میتونید راه حلی برای این مشکلم پیشنهاد بدید و لب کل صدا نداره

 29. مطلب بسیار خوبی بود.ممنون

 30. با سلام خدمت دوستان سوالی از آقای مهندس داشتم یه اسپیکر شارژی کوچیک دارم سوکت شارژش کنده شده بود بازش کردم سوکت رو نصب کردم باتریش هم باد کرده بود باتری تخت بود با باتری ۱۸۶۵۰ عوض کردم اما وقتی دکمه پاور را فشار میده یکی از ای سی ها داغ میشه و روشن نمیشه درضمن شارژ که میزنم چراغ قرمز شارژ روشن میشه ممنون میشم از راهنماییتون یا حق

  • سلام
   باید بررسی شود. شاید سوکت کنده شده اتصالی کرده و آی سی را سوزانده است.

 31. من یک میکروفون بلوتوث داشتم خراب شد
  و بعد بازش کردم بعد تو کارتن گذاشتم که انگار اسپیکر باشه تا میکروفن دو تا بلندگو وصل کردم مدار او رو بهش وصل کردم اما هر کاری میکنم نمیتونم دکمه خاموش روشن وصل کنم باید چیکار کنم؟ لطفا کمکم کنید

 32. سلام من اسپیکر شارژی کوچکی دارم که برای شارژ با یک باتری غیر استاندارد خواستم شارژش کنم ولی وقتی که باتری خالی شد و خواستم بزنم به شارژر اصلی دیگه شارژ نمی شد و روشن هم نمیشد میشه بگید دقیقا مشکلش از کجاست؟

 33. سلام
  استاد من یه اسپیکر ترانسیستوری دارم دستم رو زیر پری امپ میگیرم .صدا وصل میشه با نگه داشتن دست . ولی با برداشتن دست از زیر پری صدا قطع میشه ولوم با کنترل ویا با دست دکمه کم یا زیاد نمیشه سه ورودی هم داره واصلا با کنترل هیچ عکس العملی نشون نمیده ،،،، و همونطور که عرض کردم دست زیر پری میره صدا میاد
  ممنون مهندس اگه راهنماییی کنید

  سپاسسسسسسس

 34. با سلام.اسپیکرهای جلو ماشین من قطع شده وقتی از داخل اسپیکر کمی با انگشتم به بیرون فشار میدم درست میشه ولی بعد از چند دقیقه قطع میشه. آیا اسپیکرها سوخته؟ ماشین کیا اسپورتیج مدل ٢٠١٢ هست.

  • سلام
   سیم پیچ باندها قطعی وصلی دارد . باید ببرید پشت شهرداری پاساژ فتوت براتون انجام میدم.

 35. سلام.یک اسپیکر میکرولب ۶ماهه خریدم.الان وقتی دکمه روشن رو میزنم صدای بسیار گوشخراشی میده وبعد صدا قطع میشه.دستگاه به خوبی کار گیکنه وپخشش عالیه.ولی بازم با دکمه میخوام خاموش کنم دوباره همون صدای گوشخراش میاد.میترسم به بلندگو آسیب بزنه.چکار کنم؟ممنون میشم جواب بدید

 36. سلام خسته نباشید.
  من یه اسپیکر میکرولب دارم روشن میکنم باصدای ساب میفهمم روشن شد فلش رو هم شروع میکنه به خوندن اما صداش در نمیاد.صفحه نمایشگرش روشن نمیشه..کدوم قطعش میتونه خراب شده باشه؟
  ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.

  • سلام وقت بخیر
   اگر چراغ فلش چشمک میزنه ولی صدا نداره احتمالا آمپلی فایر اسپیکر خراب هست.
   صفحه روشن نمیشه ، این ایراد میتواند دلایل مختلفی داشته باشد. باید بررسی شود.

 37. سلام ظبط و باند الجیKR.6600DV دارم که تازه خریدم فقط خروجی ۲ تا باندش کار میکنه و خروجی سنتر و دوتا باند کوچیک و ساب کار نمیکنه دلیلش چی میتونه باشه لطفا راهنمایی کنید.ممنون

 38. سلام من اسپیکرو میزنم تو برق اون فیوز کوچیک شیشه اییه میسوزه علتش چیه

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  کارشناسان فنی دیجی تعمیر علاوه بر داشتن تحصیلات برق و الکترونیک وگذراندن دوره های مرتبط با تعمیرات لپ تاپ و بردهای الکترونیکی ، با داشتن سابقه کاری بیش از ۱۲ سال ، موفق به کسب اعتماد بیش از ۱۰۰۰۰۰ نفر از هموطنان در سراسر کشور شده اند.

  آدرس

  تهران، چهارراه ولیعصر، روبروی بازار رضا، پلاک 1441، طبقه اول، واحد3

  تلفن

  66964628 021

  ایمیل

  [email protected]