شرکت JBL  یک شرکت تولید کننده محصولات صوتی و الکترونیک  است که در حال حاضر متعلق به صنایع بین المللی هارمن است .این شرکت در سال ۱۹۴۶ و توسط جیمز لنسینگ تاسیس شد که محصولات اولیه آن شامل  بلندگو است. شرکت شامل دو بخش مجزا است: مصرف کنندگان و حرفه ای. در بخش مصرف کنندگان شرکت سابقه تولید تجهیزات صوتی بازار خانگی را دارد و در بخش حرفه ای سابقه ی تولید محصولات حرفه ای برای استویو را دارد.

پیشنهاد می شود:  Compaq