تعمیر پاور hp z800

با شماره ۶۶۹۶۴۶۲۸ – ۰۲۱ تماس بگیرید

شرح خدمات تعمیر

      خدمات قابل ارائه در بخش تعمیرات این محصول شامل موارد زیر می باشد :
  • بررسی حرارت دیدگی و قلع مردگی برد
  • ولتاژگیری و تست قطعات
  • بررسی نشتی خازنها
  • تعویض برخی قطعات